VINIS skozi leto 2018

December 23, 2018

Spoštovane članice in člani zveze društev vinogradnikov Slovenije, bliža se konec leta in menim da je prav, da vam na kratko opišem letošnje delovanje zveze VINIS, ki je bilo res bogato in uspešno.

Že v mesecu januarju smo opravili obisk na sedežu KGZS, kjer nas je prijazno sprejel predsednik g. Cvetko Zupančič, ki nam je dal podporo pri naših prizadevanjih za izboljšanje stanja v slovenskem vinogradništvu.

Na občnem zboru zveze VINIS v Cerkvenjaku, sta se nam med drugimi visokimi gosti pridružila tudi slovenska vinska kraljica Katarina Pungrčič in minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan, ki je tudi poudaril pravilno usmeritev zveze VINIS in zelo pohvalil naše delo.

Seveda ne smemo mimo zelo pomembne problemske konference združenja VINIS na Virštanju, katere se je med udeleženci iz vse Slovenije udeležila tudi državna sekretarka ministerstva za kmetijstvo, ga. Tanja Strniša. Glavna tema konference je bila možnosti za ohranitev vinogradniških površin v vinorodnih deželah Slovenije, ki se žal vse prehitro krčijo in zaraščajo. Sprejeli smo šestnajst obvezujočih sklepov konference, ki so nam iztočnica za naše nadaljnje delo.

V mesecu maju smo izvedli drugo državno, meddruštveno ocenjevanje vin, ki so se ga letos z več kot 200 vzorci udeležili vinogradniki, člani društev vinogradnikov iz vse Slovenije. Ocenjevanje, ki je potekalo na najvišjem strokovnem nivoju, pod vodstvom podpredsednika zveze VINIS, g. Andreja Rebrniška, na Čatežu pod Zaplazom, so vzorno pripravili člani dolenjske zveze društev vinogradnikov, za kar se jim še enkrat lepo zahvaljujemo.

Na Dolenjskem, natančneje v Trebnjem smo tudi organizirali prvo vseslovensko druženje vinogradnikov iz vseh vinorodnih področij Slovenije, na prvem VINIS – ovem dnevu, ki je potekal v sklopu prireditve »Trebanjski koš«. Tam smo ob lepem priložnostnem programu, podelili letošnja priznanja najbolje ocenjenih vin na meddruštvenem ocenjevanju sodelovali pa smo tudi v svečani povorki, kjer so nam namenili častno prvo mesto med res številnimi nastopajočimi društvi in organizacijami.

 Tudi ob tej priložnosti so med nas prišli visoki gostje, na čelu z državno sekretarko,  go. Tanjo Strniša.

Veliko čast so izkazali zvezi VINIS tudi v Metliki, saj so za častnega govornika in otvoritelja znamenite belokranjske vinogradniške prireditve »Vinska vigred«, povabili predsednika zveze VINIS.

Aktivno smo sodelovali tudi s Pomurskim sejmom, z VINIS – ovo stojnico in rad bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali na naši stojnici in s svojimi vini tako odlično promovirali našo zvezo.

V Gornji Radgoni smo tudi organizirali slavnostno sejo organov zveze VINIS, katere so se znova udeležili častni gostje iz slovenskega vinskega kraljestva, skupaj z go. Tanjo Strniša in sedanjo ministrico za kmetijstvo go. Aleksandro Pivec, ki je pokazala veliko zanimanja za stanje in probleme, ki spremljajo slovenskega vinogradnika in vinarja.

Kot piko na i uspešnega in zelo aktivnega delovanja naše zveze VINIS, pa smo v mesecu oktobru organizirali vseslovensko ekskurzijo predsednikov vseh društev vinogradnikov, včlanjenih v zvezo VINIS, k našim prijateljem na Primorsko in v Istro. Med samo ekskurzijo, v okviru katere smo si ogledali več dobrih praks naprednih vinogradnikov, tehnične in kulturne znamenitosti Primorske in Istre; so se med nami spletle tudi pristne prijateljske vezi, ki so zelo pomembne za dobro nadaljnje delo naše zveze.

 Žal pa moram ob vseh uspehih in kljub dobremu delu zveze VINIS podati nekaj kritičnih besed. Vsakdo lahko razume, da je v samo organizacijo tolikih dogodkov vloženega ogromno prostovoljnega dela ožjega vodstva zveze. Vsem, ki se resnično trudite, se v imenu zveze VINIS zahvaljujem, obenem pa bi rad vzpodbudil tudi vse ostale, ki ste bili izvoljeni in tudi sprejeli funkcije v vodstvenih organih zveze, da se bolj aktivno vključite v naše delo, saj lahko samo skupaj dosegamo še boljše rezultate.

 Velik problem, ki nas zelo omejuje pri našem delu so tudi neurejene finančne obveznosti posameznih društev do zveze. Zato vse članice zveze VINIS, ki še niste poravnali svojih obveznosti članarine za leto 2018, prosim, da to storite v doglednem času, saj lahko zveza samo v primeru da ima urejeno svoje finančno bilanco, kandidira na razpisih za dodelitev republiških sredstev  za delovanje društvenih zvez.

V letošnjem letu smo bili na republiškem razpisu neuspešni, zato vas še enkrat prosim, da poravnate svoje obveznosti, saj imamo v prihodnjem letu, ob bogati dejavnosti zveze in ob dejstvu, da je VINIS prejel status nevladne organizacije, ki deluje v javnem  interesu kmetijstva, realne možnosti za pridobitev republiških sredstev, vendar samo v primeru, da imamo poravnane medsebojne finančne obveznosti znotraj naše organizacije.

 Ob zaključku bi rad povedal samo še to, da  prihajajo časi, ko bomo morali vinogradniki še bolj trdno stopiti skupaj in preprečiti nadaljnje propadanje naše panoge, saj bomo v nasprotnem primeru kaj kmalu lahko govorili o slovenskem vinogradništvu samo še v preteklem času!

 

 Jaz trdno verjamem, da je v slogi moč, verjamem v moč in voljo naših vinogradnikov in vinarjev in še bolj verjamem v trdoživost vinske trte, ki se vsako pomlad ozeleni in kljub vsemu v jeseni obrodi obilo žlahtnega sadu!

 

V tem upanju vam vsem želim lepe božične praznike in srečno v novem,  2019 letu!

 

Alojz Slavko Toplišek, predsednik zveze VINIS

 

 

Please reload

Kontakt

+386 41 550 366

Sledite nam

RADI IMAMO DOBRO VINO

Gostinca 18, 3261 Lesicno

VINIS