logo popravljen 3.jpg

Nastanek VINIS

Na pobudo novinarja in vinogradnika Štefana Kuharja, se je v devedesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil ZDVVS, ki pa je po prerani novinarjevi smrti prenehal delovati. Na pobudo iniciativnega odbora društev vinogradnikov, ki ga je vodil g. Stanko Šoster, je bila v času Radgonskega kmetijsko živilskega sejma leta 1996 sklicana ustanovna skupščina zveze društev vinogradnikov Slovenije.
 

Pogodbo o ustanovitvi je podpisalo 32 od 50 delujočih društev vinogradnikov iz vseh vinorodnih dežel Slovenije. Danes združuje zveza neposredno 32 društev vinogradnikov, v zvezo VINIS pa je včlanjena tudi zveza društev vinogradnikov Dolenjske in nekaj posameznih vinogradnikov, kar dopušča naš novi statut iz leta 2016.


 Na prvi skupščini je bil sprejet logotip zveze in skrajšano ime VINIS, kot je v uporabi še danes. VINIS je vseskozi navezoval stike, tako z ministrstvom za kmetijstvo, z rep.komisijo za razvoj podeželja, turistično zvezo, z ljubljanskim in pomurskim sejmom in sredstvi javnega obveščanja – Kmečki glas itd…
 VINIS je odigral vidno vlogo pri sooblikovanju slovenskega vinogradniškega invinarskega prostora, tako v smislu strokovnega izobraževanja članov znotraj društev vinogradnikov, kot tudi pri oblikovanju vinogradniške in vinarske zakonodaje. Med drugim je posredoval ob prevelikem uvozu cenenih vin iz Makedonije, zaradi česar je ostajalo v naših kleteh neprodano domače vino.

 

Cilj in namen VINIS
 

Tudi v sedanjem času je ena od prioritet zveze VINIS, da sodeluje pri oblikovanju take vinogradniške in vinarske politike v rep. Sloveniji, ki bo zagotavljala preživetje, obstoj in razvoj slehernemu vinogradniku in vinarju na našem področju.
 

Zavedati se moramo, da smo, povezani v trdno in odločno zvezo vinogradnikov, v VINIS, dovolj močni in lahko imamo odločilen vpliv pri oblikovanju bodočnosti slovenskega vinogradništva. Zato pričakujemo trdno podporo vseh društev vinogradnikov in seveda slehernega vinogradnika in vinarja iz prelepih vinorodnih deželah naše Slovenije.

                                                                                Predesednik zveze VINIS: Alojz Slavko Toplišek, l.r.

VINIS

Kontakt

+386 41 550 366

Sledite nam

RADI IMAMO DOBRO VINO

Gostinca 18, 3261 Lesicno

VINIS